Vergoedingen / Veranderingen

Vergoedingen / veranderingen 2018

Vergoeding oefentherapie bij artrose in de knie- en heupgewrichten

Wat krijgt u vergoed voor oefentherapie bij artrose in de knie- en heupgewrichten (gesuperviseerde oefentherapie)? Bekijk uw maximale vergoeding (geldend vanaf 1 januari 2018).

Eerste 12 behandelingen: basisverzekering

U krijgt bij artrose in de knie- en heupgewrichten maximaal 12 behandelingen oefentherapie per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u hoeveel behandelingen u nodig heeft.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

 • U betaalt wel eigen risico

Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2017 en 2018 € 385,-. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

 • U betaalt geen eigen bijdrage

Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde oefentherapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf, afhankelijk van uw basisverzekering.

Vanaf 13e behandeling: aanvullende verzekering

Heeft u één van onderstaande aanvullende verzekeringen? Dan krijgt u na de eerste 12 behandelingen ook nog een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. Krijgt u ook nog fysiotherapie voor andere aandoeningen, dan vallen deze ook onder dit maximum.
Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

 • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
 • U betaalt geen eigen bijdrage

Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde oefentherapeut? Dan betaalt u een deel zelf. U krijgt 75% van de prijs vergoed die we met gecontracteerde oefentherapeuten hebben afgesproken.

Vergoedingen Fysiotherapie

De vergoeding voor fysio- en oefentherapie zit ingewikkeld in elkaar, daarom een korte uitleg over vergoedingen fysiotherapie. Komt u er niet uit dan kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar en de fysiotherapeut terecht.

Vergoeding basisverzekering

Fysiotherapie wordt in bepaalde situaties vergoed vanuit de basisverzekering, namelijk:

 • Fysiotherapie in een ziekenhuis op voorschrift van een arts na een behandeling of operatie.
 • Voor jongeren tot en met 18 jaar (er geldt een beperkte vergoeding, zie hieronder).
 • Bij chronische aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen staan (zie exacte vergoeding in onderstaande tabel).

Bij urine-incontinentie (er geldt een beperkte vergoeding van 9 behandelingen).

Wel of geen vergoeding?

In de chronische lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Zo zijn veel reumapatiënten al een aantal jaar aangewezen op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Hieronder wordt schematisch weergegeven op welke vergoeding men uit de basisverzekering recht heeft:

Chronische lijst

Enkele aandoeningen die op de chronische lijst staan, zijn:

 • Ruggenmergaandoening
 • Multiple Sclerose (MS)
 • Spierziekte
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Myasthenia gravis

De volledige lijst chronische aandoeningen vind u op: https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen/

Belangrijk:

 • De eerste 20 behandelingen betaal je (per chronische indicatie) éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of u wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.
 • Let er op of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met jouw fysiotherapeut, anders is de kans aanwezig dat je zelf een deel van de rekening moet betalen.
 • Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

Vergoeding aanvullende verzekering

Mensen met aandoeningen of andere klachten die niet op de “lijst” staan zullen een zorgverzekering met aanvullende dekking voor fysiotherapie moeten afsluiten of de behandelingen zelf moeten betalen. De vergoedingen van oefentherapie Cesar/Mensendieck vanuit een aanvullend pakket komen overeen met de vergoedingen voor fysiotherapie. Controleer voor de zekerheid de eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar met betrekking tot de vergoedingen en voorwaarden. Hieronder vind je de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars.

Belangrijk:

 • Het is tegenwoordig niet meer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te vragen om naar de fysiotherapeut te gaan om voor vergoeding in aanmerking te komen.
 • De vergoedingen hieronder zijn gebaseerd op fysiotherapeuten die een contract hebben gesloten met de zorgverzekeraar. Indien de behandelend fysiotherapeut geen contract heeft met de zorgverzekeraar, is de kans groot dat de vergoeding voor de patiënt lager uitvalt. Bij een budgetnatura- of naturapolis ligt het vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg tussen de 50 en 80 procent van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’ dat geldt voor de behandeling. Bij een restitutiepolis ligt dat percentage op 100 procent, maar ook dan kan het voorkomen dat de verzekerde/patiënt zelf iets moet bijbetalen, omdat het tarief van de therapeut hoger ligt dan het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’.
 • Het eigen risico is niet van toepassing.

Verdere informatie over verschillende verzekeringen en vergoederingen is te vinden op zorgwijzer.nl en/of zorgvergoeding.com.

Contact met Fysiotherapie Keijsers

Wilt u graag meer weten over Fysiotherapie Keijsers? U kan contact met ons opnemen via info@fysiotherapiekeijsers.nl of via het onderstaande contactformulier.

Maandag:               08:00 - 21:00
Dinsdag:                 08:00 - 21:00
Woensdag:             08:00 - 21:00
Donderdag:            08:00 - 18:00
Vrijdag:                    08:00 - 18:00
Zaterdag:                08.30 - 13.00

Contactformulier

 • Lees de privacy policy

 • Afmeldingen gaarne telefonisch

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.