Menu

TARIEVEN

Tarieven

Onderstaande tarieven gelden alleen wanneer uw zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoedt, bijvoorbeeld omdat u al over uw budget heen bent of omdat u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Fysiotherapie                                                                                  € 39,95

Manuele therapie                                                                           € 53,00

Oedeem therapie                                                                           € 53,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                   € 67,50

Screening                                                                                         € 17,50

Intake na screening en of verwijzing                                          € 57,00

Niet nagekomen afspraken                                                           € 35,00

Complexe verslaglegging o.a. letselschade advocaat               € 80,00

Toeslagen op bovengenoemde behandelingen:

Aan huis                                                                                            € 23,00

In inrichting of verzorgingstehuis                                               €  23,00

Indien uw verzekeraar de behandeling niet vergoedt, zijn dit de kosten die wij naar u toe declareren.

Contracten

Fysiotherapie Keijsers heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit heeft als voordeel dat wij in de meeste situaties rechtstreeks kunnen declareren naar uw zorgverzekeraar.

Indien u twijfelt of uw verzekeringsmaatschappij hiertoe behoort vraag het ons gerust.

Goed verzekerd voor Fysiotherapie ?

Wanneer u voor vergoeding van de fysiotherapeutische behandeling in aanmerking wilt komen, is het van belang dat u in de meeste situaties aanvullend verzekerd bent.

Vergoeding voor fysiotherapeutische behandeling valt, indien de diagnose niet voorkomt op de chronische lijst voor Fysiotherapie, in de aanvullende verzekering. Deze behandelingen tellen dan ook niet mee in de eigen risico regeling van maximaal € 385,-.

Alle fysiotherapeuten van praktijk Fysiotherapie Keijsers staan ingeschreven in het Big- register.

Mocht u nog vragen hebben, overleg gerust met uw behandelend therapeut.