Menu

KLANTTEVREDENHEID

Wij streven naar continue verbetering van onze zorg en praktijkvoering, mede op basis van uw informatie en terugkoppeling. De klanttevredenheid van onze patiënt wordt gemonitord door een onafhankelijke organisatie Qualiview. Dit wordt gedaan middels de CQ index. De CQ index meet door middel van een vragenlijst uw ervaringen met de gegeven zorg én het belang dat u aan bepaalde kwaliteitsaspecten hecht. Deze informatie wordt anoniem ingevuld, zodat u vrijuit uw mening kunt geven. U kiest er zelf voor deel te nemen aan de enquête en geeft toestemming hiervoor aan het begin van het behandeltraject. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 minuten van uw tijd innemen. Naast uw toestemming hebben we ook uw email adres nodig. Klik hier voor een informatief filmpje over de vragenlijst.

https://www.youtube.com/watch?v=ojL6Uw4qQCM