Menu

HUISREGELEMENT FYSIOTHERAPIE KEIJSERS

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u verzoeken met onderstaande aspecten rekening te houden.

 • Graag naar de eerste behandeling het identiteitsbewijs meenemen.
 • Neem voor elke behandeling een handdoek en het afsprakenkaartje mee.
 • Wij verzoeken u begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. Wij trachten wachttijd te vermijden.
 • Mocht uw wachttijd langer zijn dan 10 minuten, vraag dan even bij de balie naar uw afspraak.
 • De behandeltijd duurt circa 30 minuten. Binnen deze tijd vindt ook registratie van uw behandelgegevens plaats.
 • Het is in uw eigen belang om de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, denk hierbij aan de ongemakken die u thuis, op uw werk- of sportsituatie ondervindt. Deze informatie kan ons meer inzicht geven in uw aandoening/klacht.
 • Fysiotherapie Keijsers voldoet aan digitale patiëntdossiervorming waarbij in het kader van medische inventarisatie, vragenlijsten per e-mail naar u toe verzonden kunnen worden.
 • Fysiotherapie Keijsers is een opleidingspraktijk voor de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Het kan zijn dat wij uw goedkeuring vragen om behandeld te worden door een stagiaire. Deze behandeling geschiedt altijd onder begeleiding of supervisie van de stagebegeleider / uw therapeut en uw goedkeuring.
 • Wij willen u vragen afmeldingen, uiterlijk 24 uur van te voren, uitsluitend telefonisch of persoonlijk in de praktijk door te geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Bij niet tijdig afmelden zijn wij gerechtigd om 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling, bij u persoonlijk in rekening te brengen. Hierbij worden de bedragen zoals genoteerd op de tarievenlijst in onze wachtruimte gehanteerd.
 • Het is aan te bevelen uw verzekeringspolis door te nemen betreffende vergoeding voor fysiotherapie. Indien uw verzekering fysiotherapie niet vergoedt, zult u een particuliere factuur toegestuurd krijgen.
 • Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (tussentijds) contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts is afgesproken. Bij beëindiging van de behandeling ontvangt de huisarts/ verwijzer na uw toezegging de schriftelijke eindrapportage.
 • Alleen met schone (sport)schoenen de (oefen)ruimtes te betreden.
 • Wij beschouwen uw gezondheid als een samenspel tussen u als patiënt en wij als fysiotherapeut waarbij we samen onze verantwoordelijkheden ten gunste van uw herstel dienen te nemen.
 • Fysiotherapie Keijsers is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bezittingen van cliënten of anderen, die het pand betreden.
 • Computers en medische apparatuur worden uitsluitend door fysiotherapeuten bediend.
 • Gebruik van mobiele telefoon is niet gewenst tijdens uw afspraak, i.v.m. verstoring van de behandeling.
 • Wij verwachten dat u zich gedraagt volgens de algemeen geldende normen en waarden.
 • Er geldt een rookverbod binnen onze praktijk.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan. Uitgezonderd hierop zijn huisdieren die u nodig heeft voor uw handicap.
 • Geen waardevolle bezittingen in de behandel- of kleedruimte achter te laten.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen.
 • De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van het aantal behandelingen die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering of basisverzekering.

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.