Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Fysiotherapie Keijsers B.V., besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Fysiotherapie Keijsers verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door Fysiotherapie Keijsers B.V. worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Fysiotherapie Keijsers B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
Op verschillende plaatsen op deze website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Verwijzingen naar sites die niet door Fysiotherapie Keijsers B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Fysiotherapie Keijsers B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Fysiotherapie Keijsers B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.